Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus.

Praegu said pensionärid kasutada maksuvabastust 416 eurot kuus. Uus on veel see, et maksuvabastuse suurus hakkab sõltuma inimese kogu tulu suurusest. Kuni 1200-eurose tulu saajad saavad kasutada igas kuus 500 eurot maksuvabastust, 1200-2099 suuruse tuluga inimesed saavad maksuvabastuseks kasutada 1-500 eurot ja üle 2100 euro tulu saavad inimesed maksuvabastust kasutada ei saa.

Seega: järgmise aastal maksuvaba tulu tõuseb ning inimestel tuleb hakata maksuvabastuse kasutamisel silmas pidama kokku kõiki oma tulumaksuga maksustatud tulusid, näiteks pension, palk, dividendid, üüritulu jne.

Siiski, suure osa pensionäride sissetulekud 500-eurose maksuvaba tulumäära kehtestamise tõttu ei muutu või kasvavad. Novembrikuu seisuga on Eestis üle 360 000 pensionäri, neist 184 000 (kuni 416 eurot kuus pensioni ja muid maksustatavaid tulusid saava) inimese sissetulek jääb muutumata.

154 000 inimesel uue seaduse kehtima hakkamisel sissetulek kasvab ning 23 000 pensionäri sissetulek kahaneb 20 sendist kuni 83 euroni kuus.

Kolm gruppi

Alates järgmisest aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme gruppi.

Kui aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.

Kui igakuine sissetulek on vahemikus 1200–2099 eurot (ehk aastane tulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ning mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on.

Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on aga kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot. Kõrgema sissetulekuga pensionäri igakuine tulu võrreldes tänasega väheneb muudatuse mõjul seega maksimaalselt 83,2 euro võrra.

Mida maksustatakse, mida mitte

Selleks, et teada oma arvatavat tulu eeloleval aastal, tuleb teha arvestus, millised sissetulekud lähevad maksustamisele, millised mitte.

 Sotsiaalkindlustusameti poolt makstavad hüvitised, mis kuuluvad tulumaksuga maksustamisele, on:

Kõik pensionid, sh toitjakaotuspensioni, töövõimetuspension, rahvapension.

Kahjuhüvitis

Vanemahüvitis (sh vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe)

Hüvitised, mis ei kuulu tulumaksuga maksustamisele, on:

üksi elava pensionäri toetus

peretoetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustasu, sünnitoetus, üksikvanema lapse toetus, lasterikka pere toetus, ajateenija või asendusteenistuja lapsetoetus, eestkostetava või hooldatava lapse toetus, lapsendamistoetus, elluastumistoetus)

kahjuhüvitise lisakulutuse hüvitis (sh proteesidele, abivahenditele, retseptiravimitele, taastusravile, sõidukulud raviasutusse, kannatanu hooldamiskulud)

elatisabi (sh kohtumenetlusaegne ja täitemenetlusaegne elatisabi)

puuetega inimeste sotsiaalteenused (sh puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, täienduskoolitustoetus)

represseeritu toetus

olümpiavõitja riiklik toetus

tagasipöörduja toetus

kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvised

sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (sh sõidukulude hüvitamine, erihoolekande teenus, abivahendid)

psühholoogilise abi kulude hüvitamine (ohvriabi)

Avalduste esitamine

Pensionärid, kes ei ole 2017. aastal töötanud, ei pea seoses muudatustega midagi ette võtma. Sotsiaalkindlustusamet paneb maksuvabastuse pensionile ise peale.

Neil pensionäridel, kes töötavad, on võimalik maksuvabastust kasutada tööandja juures, sotsiaalkindlustusametis või mõlemas kohas. Pensionär ise otsustab, milline on tema jaoks kõige parem lahendus.

Kui töötav pensionär ei taha midagi muuta ja on rahul oma praeguste valikutega, siis ei pea ta samuti avaldusi esitama. Kui töötav pensionär soovib praegust olukorda muuta või kasutada maksuvabastust kahes kohas, siis tuleb vastavalt ka avaldused esitada.

Töötav pensionär peab otsustama, kui suure maksuvabastuse summa kohta ta esitab avalduse sotsiaalkindlustusametile ja kui suure tööandjale. Vastavalt Riigikogu rahanduskomisjoni ja rahandusministeeriumi hiljutisele kokkuleppele saavad tööl käivad ja alla 500-eurost pensioni ja palka teenivad inimesed õiguse esitada maksuvaba tulu avaldus kahte kohta, nii tööandjale kui ka sotsiaalkindlustusametile. „Soovitame neil inimestel, kelle pension ja palk on mõlemad alla 500 euro, teha kindlas summas maksuvaba tulu avaldus nii tööandjale kui ka sotsiaalkindlustusametile, siis ei kaota inimene jooksva aasta sissetulekus ja ei pea ootama 2019. aasta tulumaksutagastust,“ soovitab sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juht Kati Kümnik.

Konkreetsed numbrid

Mittetöötav ja pensioni saav inimene ei pea selleks, et tema pensionile rakendataks maksuvaba tulu, midagi tegema. Sel juhul arvutab maksuvaba tulu sotsiaalkindlustusamet automaatselt.

Töötava pensionäri maksuvabastus kahe väljamaksja peale kokku saab ühes kuus olla maksimaalselt 500 eurot. Näiteks, kui tegu on töötava pensionäriga, kes saab lisaks töötasule ka pensioni (sh vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad) igakuiselt kokku alla 1200 euro, siis rakendub talle maksuvabastus 500 eurot.

Kui brutotöötasu ja pension kokku aga ületab 1200 euro, siis peab maksuvaba tulu suuruse leidma valemi järgi: 500-(500/900)*(kuu tulu -1200), ja vastavalt saadud summale esitama maksuvaba tulu avalduse.

Kui pension ja brutosissetulek kuus kokku keskmiselt ületab 2100 eurot, siis alates järgmisest aastast on kogu tulu, sh pension maksustatud. Võrreldes 2017. aastaga jääb töötaval ja üle 2100 euro kuus teenival

pensionäril selle tulemusel kuni 83,2 eurot kuus võrreldes praegusega vähem kätte.

Arvutuste lihtsustamiseks on internetis mitmeid kalkulaatoreid, mis aitavad täpse maksuvaba summa leidmisel. Näiteks kalkulaator.ee veebilehel asuv, mille abil saad enda maksuvaba tulu arvutada ja erinevate tuluprognoosidega katsetada.

Aadressid

Maksuvaba tulu avaldust saab esitada

eesti.ee-s (eesti.ee – kodanikule – toetused ja sotsiaalabi – tulumaksuvabastuse taotlemine)

e-postiga tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee

tulles sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse

postiga aadressil Endla 8, Tallinn

Kas avaldus esitatud?

Seda, kas inimene on maksuvaba tulu avalduse juba esitanud, saab kontrollida eesti.ee-st (eesti.ee – kodanikule – toetused ja sotsiaalabi – tulumaksuvabastuse taotlemine). Lisaks saab seda infot sotsiaalkindlustusametist, kirjutades tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee, info@sotsiaalkindlustusamet.ee või helistades sotsiaalkindlustusameti tulumaksu infotelefonil 661 0551 (E–R kell 9–17).

3 kommentaari

H
hea on see,  /   11:56, 26. dets 2017
et enamust see pensi maksustamine ei puuduta.Kindel.
P
pensionär maalt  /   09:40, 10. jaan 2018
Kas sünnipäevaraha polegi siis raha? Maal ei maksa keegi meile sellised rahasid. Sissetulek on sissetulek ja kui maksustatakse kõik sissetulekud -500 € tulumaksuvaba, siis loomulikult läheb kõik ülejäänu maksu alla.
K
Kas   /   08:26, 22. dets 2017
uus valitsus enam pensione ei tõstagi nagu igal aastal ? Ja kas pealinnas makstav nn sünnipäeva raha loetakse ka tuluks, sest maksudest vabastatute nimekirjas seda ei ole?

Kontakt

Telefon +372 614 4181
linnaleht@linnaleht.ee

Linnaleht sotsiaalmeedias